సాక్షి కార్టూన్ (17-06-2016)

17 Jun, 2016 04:12 IST|Sakshi
సాక్షి కార్టూన్ (17-06-2016)

వెళితే వెళ్లిరండి కానీ వచ్చిన తర్వాత రాజధానిని చైనాలా చేస్తా అని మాత్రం అనకండి!

మరిన్ని వార్తలు