గీత స్మరణం

4 Oct, 2013 00:09 IST|Sakshi

పల్లవి :
 
 అతడు: అమ్మో... అరె...
 అమ్మో అమ్మో ఎంత ముద్దుగున్నావే ఘుమఘుమ
 పూజలెన్ని చేశానో పూవుల రెమ్మ
 పుట్టావా నాకోసం పుత్తడిబొమ్మ
 ఆమె: అబ్బో అబ్బో ఎంత సొగసున్నావో ఝమఝమ
 పుణ్యమెంత చేశానో పున్నమిరేడా
 పుట్టావా నాకోసం ముద్దుల మగడా
 
 చరణం : 1
 
 అ: అమ్మో చెయ్యేసి చూడు ఒళ్లంత సెగలు సెగలు
 అబ్బో వాటేసి చూడు కళ్లల్లో పొగలు పొగలు
 ఆ: అమ్మో చెవిపెట్టి చూడు గుండెల్లో గుబులు గుబులు
 అబ్బో ముద్దాడి చూడు బుగ్గల్లో వగలు వగలు
 అ: ఇద్దరమూ ఒకటైతే ఇంకేముంది
 ఆ: ముద్దు ముద్దు ఒకటైతే హద్దేముంది
 అ: కలిసిపోయి కరిగిపోయి కౌగిలిలో తడిసిపోయి
 ఉందామా కలకాలం ఒకే తనువుగా
 ఆ: అబ్బో అబ్బో ఎంత సొగసున్నావో ఝమఝమ
 అ: పూజలెన్ని చేశానో పూవుల రెమ్మ
 పుట్టావా నాకోసం పుత్తడిబొమ్మ
 
 చరణం : 2
 
 ఆ: అయ్యో ఈ పాడు మనసు రేగిందా చిత్తు చిత్తు
 అబ్బీ ఈ పాలపొంగు ఊగిందా మత్తు మత్తు
 అ: అయ్యో ఈ కోడె వయసు అలిగిందా పోరు పోరు
 అమ్మీ ఈ వలపు దెబ్బ అదిరిందా హోరు హోరు
 ఆ: కైపంతా కళ్లల్లో కాపురముంటే
 అ: పగలేమిటి రేయేమిటి రెండూ ఒకటే
 ఆ: ఒకరికొకరు ఓడిపోయి ఒడిలోపల ఒదిగిపోయి
 ఉందామా కలకాలం ఒకే మనువుగా
 ॥అమ్మో॥॥అబ్బో॥
 
 చిత్రం : అల్లుడుగారు (1990)
 రచన : రసరాజు
 సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
 గానం : ఎస్.పి.బాలు, కె.ఎస్.చిత్ర


 - నిర్వహణ: నాగేష్
 

మరిన్ని వార్తలు