తొలి పాటకే జాతీయ అవార్డు

24 Mar, 2015 23:30 IST|Sakshi
తొలి పాటకే జాతీయ అవార్డు


 నేను పాడిన తొలి పాటకే జాతీయ అవార్డు రావడం చెప్పలేనంత ఆనందంగా ఉందని తొమ్మిదేళ్ల బాల గాయని ఉత్తర ఉన్నికృష్ణ అన్నారు. ‘సైవం’ చిత్రంలో ‘అళగా అళగా’ పాటను ఆలపించిందామె. ప్రముఖ గాయకుడు ఉన్నికృష్ణ కూతురు ఉత్తర. ఉన్నికృష్ణ కూడా తన తొలి చిత్రం ‘కాదలన్’తో 1994లో జాతీయ అవార్డు అందుకోవడం విశేషం.