ప్రశాంతంగా ఇంటర్‌ పరీక్షలు ప్రారంభం (ఫోటోలు)

7 May, 2022 08:11 IST
మరిన్ని ఫోటోలు