విజయవాడ: ఇస్కాన్ టెంపుల్ లో జైశ్రీరామ అని దీపాలు వెలిగించిన భక్తులు (ఫోటోలు)

22 Jan, 2024 21:33 IST
>
మరిన్ని ఫోటోలు