మంత్రి తలసాని నిర్వహించిన అయ్యప్ప పడిపూజలో పాల్గొన్న ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

4 Jan, 2023 13:46 IST

మరిన్ని వార్తలు :

మరిన్ని ఫోటోలు