తిరుపతిలో వేడుకగా కార్తీక దీపోత్సవం (ఫొటోలు)

21 Nov, 2023 08:49 IST
మరిన్ని ఫోటోలు