సర్వాంగ సుందరంగా అయోధ్య రామ మందిరం (ఫొటోలు)

22 Jan, 2024 09:04 IST
>
మరిన్ని ఫోటోలు