వైభవంగా ఉయ్యూరు వీరమ్మతల్లి తిరునాళ్లు (ఫొటోలు)

20 Feb, 2024 11:49 IST

whatsapp channel

మరిన్ని ఫోటోలు