విశాఖలో నేవీ విన్యాసాలు

2 Dec, 2014 20:34 IST
మరిన్ని ఫోటోలు