అల్లూరి సీతారామరాజు వేషధారణలో చిన్నారులు (ఫొటోలు)

12 Aug, 2022 20:21 IST
మరిన్ని ఫోటోలు