విజయవాడలో పోలీసు ఆయుధాల ప్రదర్శన

27 Oct, 2021 12:49 IST
మరిన్ని ఫోటోలు