కూకట్‌పల్లి లో బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

24 Sep, 2022 21:17 IST
మరిన్ని ఫోటోలు