దుర్గ గుడిలో భక్తుల సందడి (ఫొటోలు)

10 Jul, 2022 21:48 IST
మరిన్ని ఫోటోలు