కర్రల సమరంలో నెత్తురోడిన దేవర‘గట్టు’

28 Oct, 2020 09:24 IST
మరిన్ని ఫోటోలు