కేఎంసీ మైదానంలో ‘అవేక్‌ వరంగల్‌’ (ఫొటోలు)

17 May, 2022 10:14 IST
మరిన్ని ఫోటోలు