కాబోయే డాక్టర్‌కు ‘మిస్‌ ఇండియా యూఎస్‌ఏ 2023’ కిరీటం (ఫొటోలు)

12 Dec, 2023 11:17 IST
>
మరిన్ని ఫోటోలు