విశాఖపట్నంలో నేవీ డే వేడుకలకు పటిష్ట ఏర్పాట్లు (ఫొటోలు)

29 Nov, 2023 11:07 IST
మరిన్ని ఫోటోలు