బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో ఓనం వేడుకలు (ఫొటోలు)

8 Sep, 2022 20:51 IST
మరిన్ని ఫోటోలు