ఘనంగా ‘పద్మ పురస్కారాల ’ ప్రదానోత్సవం (ఫోటోలు)

22 Mar, 2022 10:08 IST
మరిన్ని ఫోటోలు