విశాఖలో గురుపూజోత్సవ సంబరాలు (ఫొటోలు)

5 Sep, 2023 13:43 IST
మరిన్ని ఫోటోలు