భక్తి శ్రద్ధలతో తొలి ఏకాదశి పూజలు..

11 Jul, 2022 11:01 IST
మరిన్ని ఫోటోలు