శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు.. భక్తులతో తిరువీధులు కిటకిట (ఫొటోలు)

27 Sep, 2022 19:10 IST
మరిన్ని ఫోటోలు