తిరుమల శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా రథోత్సవం (ఫొటోలు)

4 Oct, 2022 10:18 IST
మరిన్ని ఫోటోలు