తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు: మోహినీ రూపంలో శ్రీనివాసుడు

4 Oct, 2019 16:50 IST
మరిన్ని ఫోటోలు