తిరుమల శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు : హనుమంత వాహనంపై శ్రీరాముని అవతారంలో స్వామివారు (ఫొటోలు)

2 Oct, 2022 17:03 IST
మరిన్ని ఫోటోలు