శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు.. ప్రత్యేకంగా నిలిచిన స్వామి వారి అలంకరణలు (ఫొటోలు)

3 Oct, 2022 20:54 IST
మరిన్ని ఫోటోలు