తిరుపతి గంగమ్మ జాతర- ఏడవ రోజు ( ఫొటోలు )

17 May, 2022 20:57 IST
మరిన్ని ఫోటోలు