కృష్ణా తీరంలో కొలువైన తిరుమలేశుడు.. (ఫోటోలు)

10 Jun, 2022 10:41 IST
మరిన్ని ఫోటోలు