అపూర్వం.. అమోఘం.. ఉజ్జయిని మహాకాళ్‌ లోక్ (ఫొటోలు)

11 Oct, 2022 11:46 IST
మరిన్ని ఫోటోలు