తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

27 Jun, 2022 12:59 IST
మరిన్ని ఫోటోలు