వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్కి ప్రముఖుల నివాళి

13 Jan, 2015 17:38 IST
మరిన్ని ఫోటోలు