కేరళీయం 2023 వేడుకలు: ఒకే ఫ్రేమ్‌లో దిగ్గజాలు (ఫొటోలు)

2 Nov, 2023 08:32 IST
మరిన్ని ఫోటోలు