శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్న కల్యాణ్ రామ్ (ఫొటోలు)

31 Jul, 2022 16:28 IST
మరిన్ని ఫోటోలు