‘రామారావు ఆన్‌ డ్యూటీ’ హీరోయిన్‌ రజిషా విజయన్‌ (ఫొటోలు)

4 Aug, 2022 10:55 IST
మరిన్ని ఫోటోలు