మహాప్రస్థానంలో ముగిసిన జమున అంత్యక్రియలు (ఫొటోలు)

27 Jan, 2023 18:58 IST
మరిన్ని ఫోటోలు