తిరుపతిలో ‘రంగ రంగ వైభవంగా’ మూవీ టీమ్ (ఫొటోలు)

26 Aug, 2022 13:11 IST
మరిన్ని ఫోటోలు