స్తంభించిన ప్రజా రవాణాతో ఆగమాగం (ఫోటోలు)

18 Jun, 2022 09:31 IST
మరిన్ని ఫోటోలు