హైతీలో మిన్నంటిన ఆందోళనలు

25 Nov, 2015 13:08 IST
మరిన్ని ఫోటోలు