తిరుమలలో నీటి సమస్య... భక్తుల అవస్థలు

22 Aug, 2015 21:46 IST
మరిన్ని ఫోటోలు