హైదరాబాద్‌ను వణికిస్తోన్న చలి (ఫొటోలు)

29 Oct, 2022 09:11 IST
మరిన్ని ఫోటోలు