‘అసని’ తుపాను : ఏపీలోని పలుప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు, పెనుగాలులు (ఫొటోలు)

11 May, 2022 08:35 IST
మరిన్ని ఫోటోలు