తెలుగు రాష్ట్రాలపై సూర్య ప్రతాపం: భరించలేని వేడి, ఉక్కపోత.. భయం భయంగా జనం (ఫొటోలు)

17 May, 2023 10:21 IST
మరిన్ని ఫోటోలు