యాదాద్రి క్షేత్రం వరదమయం (ఫోటోలు)

5 May, 2022 15:02 IST
మరిన్ని ఫోటోలు