విజయవాడపై ‘అసని’ గర్జన (ఫోటోలు)

11 May, 2022 19:32 IST
మరిన్ని ఫోటోలు