1948 .. హైదరాబాద్‌పై ఆపరేషన్‌ పోలో (ఫొటోలు)

17 Sep, 2022 12:12 IST
మరిన్ని ఫోటోలు