వెస్ట్‌మినిస్టర్‌ హాల్‌కు రాణి పార్థీవదేహం (ఫొటోలు)

14 Sep, 2022 21:44 IST
మరిన్ని ఫోటోలు