అయోధ్య రాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ట: ఆలయాలు శుభ్రం చేస్తున్న ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

16 Jan, 2024 16:52 IST
>
మరిన్ని ఫోటోలు