నీతి ఆయోగ్‌ గవర్నింగ్‌ కౌన్సిల్‌ సమావేశం (ఫోటోలు)

7 Aug, 2022 18:50 IST
మరిన్ని ఫోటోలు