ఓటేసిన రాజకీయ ప్రముఖులు - అధికారులు (ఫొటోలు)

30 Nov, 2023 15:24 IST
మరిన్ని ఫోటోలు